วารสารยุติธรรมคู่ขนาน เล่มที่ 1


download วารสารยุติธรรมคู่ขนาน เล่มที่ 1 ปีที่1 ฉบับที่1

  1. แง่คิดในการตีความกฎหมายไทย
  2. ขอบเขตสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ
  3. ความรู้เบื้องต้นในการรับมืออาชญากรรมและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์
  4. การศึกษาวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองในประเทศไทย
  5. การดำเนินโรคและการวินิจฉัยของแพทย์
  6. Dreams of a New Geneation “Bureaucracy is the death of all sound work”
Advertisements
This entry was posted in วารสารยุติธรรมคู่ขนาน. Bookmark the permalink.